Allemansrätten

 

Sedan urminnes tider har vi varit belönade med möjligheten att fritt ströva omkring i skog och mark. Detta var ju tidigare en ren livsnödvändighet då skogen tillhandahöll mat, bränsle och byggnadsmaterial. Den största ägaren till skogen var staten men i samband med att bergshanteringen kom igång på allvar så blev ju skogen plötsligt värdefull vilket resulterade i gigantiska kalavverkningar, främst under 1600- och 1700-talen. Staten försökte att reglera detta så gott man kunde och när sedan virket dessutom fick ett exportvärde tillkom ännu fler regleringar. Rätten att vistas fritt i skog och mark ifrågasattes dock inte. Denna hysteri kulminerade för hundratalet år sedan under träbaronernas glansdagar. Numera har många skogs- och markägare ett helt annat synsätt på det här med miljöhänsyn.

Vad har då hänt under det senaste århundradet?
Ja, från att ha varit ett till största delen landsbygdslevande folk så innebar industrialiseringen en omfattande urbanisering till tätorterna. På bara några få generationer försvann den naturliga kontakten med naturen och har i många fall ersatts med dataspel och fördummande TV-program. (Jaja, grovt förenklat, men ändå).

Nå, vad innebär då allemansrätten?
Enkelt sammanfattat så får du ströva omkring i skog och mark. Du får plocka bär, svamp och blommor, så länge de inte är fridlysta. Att bada och åka båt på sjöar och vattendrag är också helt OK. Kort sagt: INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA... Med detta i åtanke förstår vi att det också medföljer vissa skyldigheter.

Annans mark

Att gå eller åka skidor över annans mark är tillåtet så länge du inte skadar någon plantering eller sådd. Du får inte vistas på privat tomt såvida du inte har ett särskilt ärende dit.

Vad räknas då som tomt? Ja, först och främst behöver den inte vara inhägnad. Området närmast boningshuset betraktas som den sk Hemfridszonen och den låter man bli. Du får passera genom inhägnade områden bara du inte river ner eller förstör stängsel. Det har faktiskt förekommit tro det eller ej. Grindar som du har öppnat stänger du självfallet efter dig. Att du inte ska klättra över stängsel till tomt är väl också självklart.

Att slå upp ett enstaka tält något dygn är tillåtet på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Nära boningshus bör du alltid be markägaren om lov liksom om ni är en grupp. I fjälltrakterna går det oftast att stanna längre än ett dygn.

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland överallt utom vid tomt eller där det är tillträdesförbud t.ex pga fågellivet eller sälarna. Länsstyrelsen >> vet de exakta tiderna och platserna.

Eldning

Att göra upp eld är tillåtet endast om det inte råder allmänt eldningsförbud eller att det i övrigt är minsta risk för brand. På många rastställen är eldplatser färdigställda men jag rekommenderar att du börjar samla kvistar mm till ved innan du kommer fram för det brukar vara ganska ont om det vid sjäva rastplatsen.

Om jag nu av olika omständigheter verkligen vill/måste elda då? Hur gör man för att inte lämna några spår efter sig?

Jo, först letar du fram ett lämpligt ställe som inte täcks av någon vacker och värdefull växtlighet utan istället har lågt organiskt innehåll som t.ex sand. Sedan tar du försiktigt bort en 5-6 cm av jorden och får då en liten eldplats. Gör en liten eld av klen ved, normalt inte tjockare än en tumme. Detta är lagom för en bra eld och för att snabbt koka en måltid. När du vill röra på dig så tar det ju inte lång tid innan du har fått en utbrunnen aska. Tänk på att det tar flera hundra år för naturen att bryta ner träkol medan askan snart är nedbruten. Rör om i elden för att påskynda förbränningen. När du anser att den har slocknat så duschar du med vatten rejält, rör om en gång till och duschar igen. Därefter lägger du tillbaka den ytjord du grävde bort förut och vattnar rejält en sista gång. Om några dagar kommer ingen att se några spår efter dig. Sedan finns det ju förstås spritkök....

Bär, blommor och annat från naturen

Mycket av det du ser omkring dig får du plocka med dig. Detta gäller bl a vilda bär, blommor, svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är dock fridlysta och det varierar från län till län. Återigen besvarar Länsstyrelsen dina frågor.

Däremot får du inte ta växande träd, buskar eller ris, eller något från träden när de växer, t ex grenar, näver, bark, löv. ollon, nötter eller kåda. Detta betraktas som åverkan eller stöld.

Fiska får du göra om du har fiskekort eller annat tillstånd. Jakt ingår inte i allemansrätten. Du får självfallet inte ta fågelbon eller fågelägg.

Hundar i naturen

Under tiden 1 mars - 20 augusti får hundar inte springa lösa i marker där det finns vilt. Övriga tider under året skall hundar hållas under sådan uppsikt att de inte kan skada eller skrämma vilda djur.

Håll rent efter dig

Som sagt, har du burit dit det så tar du självfallet med dig skräpet hem... Ställ aldrig soppåsar bredvid en full sopkorg eftersom vilda djur river sönder dem, lockade av lukten och det främmande innehållet. Att glas, burkar och plastpåsar inte tillhör djurens leksaker är väl uppenbart? Gräv inte ner ditt skräp för du anar inte vad en nyfiken grävling ställer till med om den är på det humöret.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!