Fåglar

 

Nu ger vi oss på fågellivet i Sälenområdet och jag skall genast erkänna att det här inte är mitt starka område. Men det hindrar mig ändå inte från att försöka beskriva vad som gömmer sig i skogarna för er... Nå, antalet fågelarter i Sälenfjällen är ganska så stort. De flesta av arterna finner du där vegetationen är riklig och framförallt där det finns vatten. Denna s k biotop finner vi främst utmed älvarna och de större åarna.

En del arter häckar i området och bland dem så kan vi nämna ljungpiparen som vi alla har hört när vi är ute och vandrar på kalfjället då den har ett tydligt "skrik". En annan bekanting är dalripan som vi också stöter på (och upp?) på kalfjället, men den finns också på sina ställen i skogslandet. Fjällripan som är väldigt lik dalripan till utseendet men finns såvitt man vet inte i Sälenfjällen.

Bland övriga arter kan nämnas hägern som du kan se längs Västerdalälven och Görälven om du har lite tur. Den tretåiga hackspetten finns också på vissa ställen, främst då kanske i Synddalen.

I Synddalen finns också ett bestånd av rovfåglar som bivråk och duvhök men de finns även på andra ställen i skogslandet. Besöker du Öjskogsfjället så har du chansen att se tjäder, orre och järpe. De finns självfallet på andra ställen men här finns de största populationerna, främst på den östra sidan. Det absolut mest artrika området är dock Hällaområdet som ju ligger lite utanför de trakter som jag beskriver i ledbeskrivningarna.

En av de mest populära och sevärda fåglarna är dock lavskrikan som ofta kommer fram och är nyfiken. En liten korvbit eller något annat gott gör att de nästan äter ur handen på en.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!