Ingvallhögen - Kattugledammen

 

Leden startar vid gården Ingvallhögen där vi vid den lilla 'parkeringen' väljer den stig som går mot NV. Stigen är mycket lättgången och går genom vacker tallskog med lav- och vitmossefält. Efter ett par hundra meters flack vandring kommer vi fram till gränsen. Till vänster ser vi ett stort flyttblock mitt i gränsgatan och bortom denna skymtar vi riksröse 122 (Bläströset).

I gränsgatan väster om Ingvallhögen - flyttblocket och Bläströset
I gränsgatan väster om Ingvallhögen - flyttblocket och Bläströset långt borta i bakgrunden

Gränsen längs vägen mot Søndre Tannåneset
Gränsen längs vägen mot Søndre Tannåneset

Terrängen blir nu mycket öppnare när vi kommer in på den norska sidan för även här har man kalhuggit skogen. Efter en liten stund viker stigen åt höger. Här kan man gena för att komma till Kattugledammen men vi fortsätter längs stigen, uppför kullen. Strax går det utför igen och vi stötet på blå ledmarkeringar på träden. Följer vid de blå markeringarna åt vänster kommer vi också till Kattugledammen men det tar vi på tillbakavägen.

Vägen blir mest ett par övervuxna hjulspår innan vi kommer fram till den nyanlagda grusvägen vid Søndre Tannåneset
Vägen blir mest ett par övervuxna hjulspår innan vi kommer fram till den nyanlagda grusvägen vid Søndre Tannåneset

Stigen fortsätter rakt fram samtidigt som landskapet öppnar sig mer, framförallt på vår vänstra sida. Vi hör bäcken Lille Tannåa (Lilla Tandån) som vi nu får närkontakt med samtidigt som vi passerar några mindre kojor och stugor som dock knappt syns. Vägen blir här mindre och mindre använd tills vi plötsligt kommer fram till en nyanlagd skogsbilväg.

Søndre Tannåneset
Søndre Tannåneset

Från höger ansluter nu Vikjellbekken och vi har sedan bara en kort bit kvar fram till Søndre Tannåneset som består av två gårdar; "Norda åa" = Thune (tidigare Lissabon) och "Synna åa" - väster om Tannåa.

Stigen mot Kattugledammen
Stigen mot Kattugledammen

När vi har rastat klart återvänder vi samma väg tillbaka till den punkt där den blå ledmarkeringen viker av mot Kattugledammen. Här följer vi en smal stig nedanför den lilla kullen den korta biten fram till den gamla dammen och dammkojan. Vid kojan finns information uppsatt som berättar mer.

Dammkojan vid Kattugledammen
Dammkojan vid Kattugledammen

Kattugledammen från öster
Kattugledammen från öster

Från Kattugledammen kan vi välja två vägar tillbaka till Ingvallhögen. Dels den fina stigen som går rakt norrut till skogsbilvägen igen, den väg som vi kom eller så tar vi den stig som går över dammluckan. Detta alternativ är blötare och består av en smalare stig så stövlar rekommenderas. OBS! Gå försiktigt på dammluckan för det kan vara blött och halt på träet.

Blästerröset
Blästerröset

Lilla Tandån med Ingvallhögen i bakgrunden
Lilla Tandån med Ingvallhögen i bakgrunden

Efter dammen går vi i kanten av en myr där det finns flera stigar att följa. En stig leder mot Lille Tannåa och visar på ett gammalt vadställe på kartan men jag tycker att det är för djupt och mörkt för att gå här. Bättre då att fortsätta söderut upp på höjden och vika vänster mot Blästerröset.

En av många stengärdesgårdar runt gården Ingvallhögen
En av många stengärdsgårdar runt gården Ingvallhögen

Vägen tillbaka är blöt men med stövlar på och lite balansakter går det bra tills vi når vintervägen med sina broar över Lilla Tandån och biflöden. Till vänster längs Lilla Tandån fanns för ett par år sedan en ståtlig bäverhydda. Terrängen fortsätter att vara blöt med lite myrpassager. Ju närmare slutmålet vi kommer, desto torrare blir terrängen. En stengärdsgård förvarnar om att är tillbaka till gården Ingvallhögen igen.

Utflykt

En utflykt upp på berget Ingvallhögen är också väldigt trevligt. För att gå hit siktar du på stigen som utgår från ängens SV-ände. Stigen viker direkt åt vänster och delar sig sedan efter 100 meter igen.

Utsikt västerut från Ingvallhögen
Utsikt västerut från Ingvallhögen

Mellan de två topparna på Ingvallhögen
Mellan de två topparna på Ingvallhögen

Den anlagda vägen upp till Ingvallhögen
Den anlagda vägen upp till Ingvallhögen

Nu stiger terrängen och du ska välja den vänstra (östra) stigen. Det är väldigt lätt att gå uppför och man fascineras över att man har byggt upp en trasé som är stensatt i kanten. Den för oss direkt upp i dalen mellan de två topparna. Här uppe fanns förr en byggnad och en potatisodling, en 'kya', på den södra sidan. Tillbaka samma väg eller så går man över den västra toppen.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


5,5 km

Höjdskillnad


minimal

Karta


Länk till karta över leden >>

Mer info...


För att komma till Ingvallhögen åker du vägen från Rörbäcksnäs som är skyltad mot Skidvägstjärn.

Passa även på att besöka stenbrottet NV om gården. En informationstavla visar vägen.